notícies

CONGRÉS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN (AET).

Els GRUMETS participen a la XVI edició del congrés bianual de la AET amb diverses contribucions, comunicacions orals i la impartició del curs Automatización de la corrección radiométrica de imágenes Landsat amb un gran èxit de participació . El congrés ha tingut lloc a Sevilla durant els dies 21 d'octubre - 23 d'octubre sota el títol "Teledetección. Humedales y espacios protegidos", i MIRAMON ha format part del patrocini.

Així mateix, els grup ha participat en el 1r Simposi de zones humides (1st International Symposium of Wetlands), que s'ha celebrat en paral·lel a aquest mateix congrés.

També cal destacar que el Dr. Jordi Cristóbal ha rebut un dels 4 premis als quatre millors revisors del Comité Científic.

Descarregar el llibre d'actes del congrés.

Descarregar el llibre de resums del simposi.

Curs pre-congrés

Automatización de la corrección radiométrica de imágenes Landsat. Responsables: Dr. Xavier Pons (UAB), Dr. Lluís Pesquer (CREAF-UAB), Sr. Oscar González (UAB)

 
Contribucions al congrés

Mira M, Niclòs R, Valor E, Pons X, Cea C, García-Santos V, Caselles D, Caselles V (2015) Espectrorradiometría del visible al infrarrojo térmico de muestras con características espectrales singulares

Pons X, Moré G, Cea C, Serra P, Mira M, González O, Zabala A, Pérez F, Tardà A, Alamús R, Palà V, López A (2015) Diseño y validación del protocolo de medida para el espectrorradiómetro Ocean Optics USB2000+ en aplicaciones con sensores aeroportados y a bordo de satélite.

Pesquer L, González-Guerrero O, Domingo C, Cristóbal J, Pons X (2015) Generación de un banco de áreas de reflectividad pseudoinvariante para la Península Ibérica mediante imágenes MODIS.

Vidal J J, Pons X, Zabala A, Ninyerola M (2015) Cartografía de usos y cubiertas del suelo del sureste de la Península Ibérica a partir de la clasificación de imágenes Landsat TM en el quinquenio 2000-2004.

Contribucions al 1st International Symposium of Wetlands

Serra P, Zabala A, Pons X, Bustamante J, Díaz-Delgado R, Provenzale A (2015) ECOPOTENTIAL: a framework to monitor ecosystem services of protected wetlands with remote sensing